Τρίτη, 08 Δεκέμβριος 2015 09:44

Eκσυγχρονίζεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου

Ο Δήμος Πύλης ενέκρινε οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για τη χρηματοδότηση νέου εξοπλισμού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου.

Σκοπός της εταιρίας είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πύλης και πιο συγκεκριμένα η εκμετάλλευση του χώρου συνάθροισης κοινού-Σαλέ, αλλά και του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου, μετά των επεκτάσεων τους.

H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 35.000 ευρώ θα γίνει για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας μονάδας ανόρθωσης και ελέγχου του αναβατήρα SIEMENS SIMOREG.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής βασίζεται στην ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου του Περτουλίου, με την ευρύτερη περιοχή της Ελάτης έως την Πύρρα, που αποτελούν πόλο έλξης. Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβανομένων και των «Περτουλιώτικων Λιβαδιών» γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης εκτός από το χιονοδρομικό -φυσιολατρικό – πεζοπορικό, και μορφές δραστηριότητας Αθλητικές όπως Mountain bikes, ιππασίας, τοξοβολίας κ.λπ.

Πόλος έλξης των τουριστών αποτελεί και το κυνήγι. Στην περιοχή και σε έκταση 476 χιλιάδων στρεμμάτων υπάρχει ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή Κόζιακα που επισκέπτονται όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι κυνηγοί. Επίσης, , υπάρχει σημαντικός αριθμός φυσικών και πολιτιστικών παραγόντων που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση όπως, σπήλαια, ναοί, τοξοειδείς γέφυρες κ.λπ. που όμως είναι άγνωστα στους περισσότερους επισκέπτες και δεν αποτελούν κύριο πόλο έλξης.

Στην περιοχή έχει φανεί να αναπτύσσονται από την ίδια την ιδιωτική πρωτοβουλία διάφορες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από ιδιωτικές εταιρείες που εξειδικεύονται στον τομέα των λεγόμενων «ειδικών μορφών τουρισμού». Οι δραστηριότητες των εταιρειών αυτών έχουν μέχρι ένα βαθμό ενισχύσει σχεδόν σημαντικά περιοχές ως προς το στόχο της τουριστικής ανάπτυξης σε ένα χώρο με ελάχιστη υποδομή.

Σημαντική είναι η αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν μερίδιο 49,4% επί του συνόλου των καταλυμάτων του νομού Τρικάλων. Ειδικότερα, από το 1992 παρουσιάζεται μια αύξηση στα τουριστικά καταλύματα της τάξης του 60%, στην περιοχή. Επίσης σημαντική είναι η αύξηση των μονάδων εστίασης και αναψυχής.

Πηγή:www.tornosnews.gr


To Top