Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων Καταδρομών στο ΚΕΟΑΧ Ολυμπος
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 10:00

Εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων στο ΚΕ.Ο.Α.Χ. στον Όλυμπο


To Top