Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 09:46

Προκήρυξη ενοικίασης σαλέ και καντίνας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων!

Η Χιονοδρομικό ΑΕ-ΟΤΑ, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές προσφορές για εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών του σαλέ και της καντίνας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που επισυνάπτεται παρακάτω και στην οποία περιέχονται ο κανονισμός λειτουργίας, ο κανονισμός υποχρεώσεων και δαπανών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των προς μίσθωση προσφερομένων.

Μάθετε περισσότερα εδώ 


To Top