Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2016 13:47

Θέσεις εργασίας για το Χ.Κ. Παρνασσού

Η εταιρεία ISS Facility Services Α.Ε., είναι η Ανάδοχος του Έργου Παροχή Υπηρεσιών της Συντήρησης & της Τεχνικής Διαχείρισης της λειτουργίας του Χ.Κ. Παρνασσού και θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού, υπό όρους, ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πιστέρ-Τραυματιοφορέας (Δ.Ε.)
Απαραίτητα Προσόντα:
Άριστη γνώση σκι
Γνώστη του βουνού και των συνθηκών.
Κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) ή αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη εμπειρία στο αντικείμενο.
Ηλικία: Από 18 έως 55 ετών λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Αναβατήρων (Δ.Ε.)
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων οποιαδήποτε ομάδας και οποιασδήποτε τάξης ή Αντίστοιχη εμπειρία στο αντικείμενο.
Ηλικία: Από 18 έως 50 ετών λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις ειδικότητες που περιγράφονται, να υποβάλλουν την αίτηση τους στα γραφεία της εταιρίας στο Χ.Κ.Π, το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2016.

πηγή: amfiklia


Σχόλια:

To Top