Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου / Seli Ski Center
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 17:15

Το Ε.Χ.Κ. Σελίου ζητά να συνάψει σύμβαση έργου με ελεύθερους επαγγελματίες

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου ζητά να συνάψει σύμβαση έργου, με ελεύθερο επαγγελματία Ιατρό ειδικότητος Ορθοπεδικού ή Γενικού Χειρούργου ή Παθολόγου, που θα αναλάβει την παροχή πρώτων βοηθειών στο ιατρείο που διαθέτει ο φορέας στο πεδίο δραστηριοτήτων του στο Κ.Βέρμιο (Σέλι), κατά την χρονική περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2016 έως και 15 Απριλίου 2017 .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν από 29 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι τις 14:00, στα γραφεία του ΕΧΚ Σελίου Μητροπόλεως 24 1ος ορ., σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:
1ον.) Τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Βεροίας) με τα τυπικά προσόντα τους.
2ον.) Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).

Ζητά να συνάψει σύμβαση έργου, με ελεύθερο επαγγελματία, που διαθέτει άδεια ικανότητος χειρισμού μηχανήματος έργου διάστρωσης χιονιού με σκοπό την διάστρωση των χιονοδρομικών διαδρόμων του, με τους χιονοστρωτήρες που ο φορέας διαθέτει, κατά την χρονική περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2016 έως και 15 Απριλίου 2017, από και προς την Βέροια και στις εγκαταστάσεις του φορέα στο Κ.Βέρμιο (Σέλι).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν από 29 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι τις 14:00, στα γραφεία του ΕΧΚ Σελίου Μητροπόλεως 24 1ος ορ., σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:
1ον.) Τα απαιτούμενα έγγραφα με τα τυπικά προσόντα τους.
2ον.) Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).

Ζητά να συνάψει σύμβαση έργου, με ελεύθερο επαγγελματία που διαθέτει άδεια ικανότητος οδήγησης κατηγορίας Δ΄και κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητος (κωδ.95), για ν’ αναλάβει την μεταφορά του προσωπικού του φορέα, με το λεωφορείο που αυτός διαθέτει, κατά την χρονική περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2016 έως και 15 Απριλίου 2017, από και προς την Βέροια και στις εγκαταστάσεις του φορέα στο Κ.Βέρμιο (Σέλι) .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν από 29 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι τις 14:00 στα γραφεία του ΕΧΚ Σελίου στην οδό Μητροπόλεως 24 Βέροια, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:
1ον.) Τα απαιτούμενα έγγραφα με τα τυπικά προσόντα τους.
2ον.) Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ

Πηγή: seli-ski


To Top