Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 11:21

Πρόσληψη προσωπικού 2021-2022 στο Χ.Κ. Καλαβρύτων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ», σύμφωνα με την από 12 Οκτωβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού υπό όρους, με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εβδομήντα πέντε (75) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων (εγκαταστάσεις χιονοδρομικού κέντρου).

Η περίοδος κάλυψης των προαναφερθέντων αναγκών είναι μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2021 έως Απριλίου 2022 ανάλογα και με την επάρκεια σε χιονοκάλυψη του κέντρου με στόχο την έναρξη όλων των δραστηριοτήτων του ή μέρους αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για να προβείτε στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη μιας εκ των διαθέσιμων θέσεων πατήστε εδώ.


To Top