Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 10:35

Πρόσκληση ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 64

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ 124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 27.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τροποποίηση του άρθρου 7ο του καταστατικού – Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου.

Ξυλόκαστρο 29.10.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


To Top