Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 08:59

Προκήρυξη εκμίσθωσης χώρων για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας-Καϊμακτσαλάν

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρων για τη λειτουργία επιχείρησης μαζικής εστίασης και αναψυχής εντός του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ»

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 471/08.10.2015 (θέμα 10ο) συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, για την εκμίσθωση χώρων εντός του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν» (εντός του κεντρικού κτιρίου συνολικού εμβαδού 975,12 τ.μ. και στο αναψυκτήριο που βρίσκεται στην πίστα Σαραντόβρυση εμβαδού 140,88 τ.μ.), με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 2 χιονοδρομικές περιόδους (2015-2016 και 2016-2017) με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να παρατείνει τη διάρκεια για ακόμη μια χιονοδρομική περίοδο (2017-2018).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών, που διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία αντίστοιχης επιχείρησης, για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή και κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών να πληροί το κριτήριο της εμπειρίας.

Το σχετικό τεύχος Προκήρυξης, με τις συνημμένες σε αυτή κατόψεις, θα διατίθεται από τα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Βουλής 7, 7ος όροφος, γραφεία 705 & 701), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:30, το διάστημα από 20.10.2015 έως και 02.11.2015 κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 03.11.2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. (σε χώρο που θα ανακοινωθεί, την ίδια ημέρα, στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρίας Γρ. 214).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κ.κ. Ε. Μπακούλα (E-mail: empakoula@etasa.gr ) και Κ. Κρεκούκια (E-mail:kkrekoukia@etasa.gr ), στα τηλέφωνα 210-3339406 και 210-3339703.

O Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Τερζάκης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Την αίτηση παραλαβής του τεύχους μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ> http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/AITHSHXKV-EPISITISTIKA.pdf

Πηγή: etasa.gr


To Top