Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 09:49

Προκήρυξη για την εκμίσθωση καταστήματος εξοπλισμού στο Χ.Κ. Βόρας Καϊμακτσαλάν

Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος ενοικίασης – συντήρησης και πώλησης χιονοδρομικού εξοπλισμού εντός του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ»

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. 471/08.10.2015 (θέμα 10ο) συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, για την εκμίσθωση καταστήματος εμβαδού 138.95 τ.μ., εντός του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν», με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης ενοικίασης – συντήρησης και πώλησης χιονοδρομικού εξοπλισμού. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 2 χιονοδρομικές περιόδους (2015-2016 και 2016-2017) με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να παρατείνει τη διάρκεια για ακόμη μια χιονοδρομική περίοδο (2017-2018).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών, που διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία αντίστοιχου καταστήματος, είτε εντός είτε εκτός χιονοδρομικού κέντρου, για τουλάχιστον 2 χιονοδρομικές περιόδους. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή και κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών να πληροί το κριτήριο της εμπειρίας.

Το σχετικό τεύχος Προκήρυξης με το συνημμένο σε αυτή σχεδιάγραμμα θα διατίθεται από τα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Βουλής 7, 7ος όροφος, γραφεία 705 & 701), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:30, το διάστημα από 20.10.2015 έως και 02.11.2015 κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 03.11.2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. (σε χώρο που θα ανακοινωθεί, την ίδια ημέρα, στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρίας Γρ. 214).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κ.κ. Ε. Μπακούλα (E-mail: empakoula@etasa.gr ) και Κ. Κρεκούκια (E-mail:kkrekoukia@etasa.gr ), στα τηλέφωνα 210-3339406 και 210-3339703.

O Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Τερζάκης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Την αίτηση παραλαβής του τεύχους μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ>

http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/AITHSHXKV-EKSOPLISMOS.pdf

Πηγή: etasa.gr


To Top