Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016 10:06

Πλειοδοτική Δημοπρασία για το Σαλέ Ελατοχωρίου

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι:

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΑΛΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου αποφάσισε να εκμισθώσει το σαλέ(χώρος εστίασης των επισκεπτών ) του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου σε όποιον πλειοδοτήσει με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

Α) Η έναρξη της μίσθωσης θα γίνει την 01/09/2016 και για πέντε χρόνια, ήτοι θα λήγει στις 30/08/2021.

Β) Το μίσθωμα εκκίνησης θα ανέρχεται στο ποσό των 25.000 € ετησίως πλέον χαρτοσήμου.

Γ) Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να έχουν:
1. Εγγυητική επιστολή τράπεζας για το ποσό των 10.000 ευρώ.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Φωτοτυπία ταυτότητας

Δ) Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου που βρίσκονται στο Ελατοχώρι στις 21/02/2016 και ώρα 12:00 και σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφέροντος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 28/02/2016

Ε) Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα παραδοθούν το πρωί της ημέρας της δημοπρασίας από τις 9:00 έως τις 12:00 στον Πρόεδρο του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου.

ΣΤ) Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ελληνική υπηκοότητα ή ελληνικές εταιρίες. Για συμμετοχή εταιριών στον διαγωνισμό να υπάρχουν οι απαραίτητες κατά νόμο εξουσιοδοτήσεις στον εκπρόσωπο της εταιρίας.
Δε μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου.

elaΖ) Με τον πλειοδότη θα υπογραφεί εντός 10 ημερών από τη δημοπρασία μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μίσθωσης και οι ειδικότεροι όροι αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες των ενδιαφερομένων αυτοί μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου στο τηλ.: 2351082994 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως 14:00, καθώς και με τον πρόεδρο Γκλάρα Κων/νο στο τηλ.:6974556180

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μία Πιερίας και μία Θεσσαλονίκης δεκαπέντε ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ελατοχώρι, 02/02/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ


To Top