Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2017 17:47

Θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Για την πρόσληψη προσωπικού υπό όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 12/09/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εβδομήντα ενός (71) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων και συγκεκριμένα του παρακάτω, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Θέσεις εργασίας Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων 2017-18

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήσεων για εργασία στο χιονοδρομικό για την περίοδο 2017-18 μπορούν να κατεβάσουν το παρακάτω αρχείο pdf της προκήρυξης καθώς και το έντυπο της αίτησης:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ


Σχόλια:

To Top